Om skyddsrum
Vapen

Om skyddsrum

Skyddsrum finns för att ge skydd till människor om det skulle bli krig. I början av 1900-talet introducerades det första skyddsrummet vilket var för att ha ett försvar mot flygbombningen. Efter det blev det allt vanligare med skyddsrum speciellt i Europa och speciellt under andra världskriget när så många människor var i stort behov av skydd för att kunna skydda sig själva och sina familjer.I Sverige finns det ungefär 65 000 olika skyddsrum runt om i landet där sammanlagt sju miljoner människor ska kunna få plats. I Stockholm finns ungefär 14 500 av dem där det är beräknat att 1,7 miljoner människor ska få plats vilket har visat sig är för lite men ändå har inte fler skyddsrum blivit byggda sedan 2002. Tanken är istället att om det skulle bryta ut krig så är det möjligt att vissa av tunnelbanestationerna också kommer att bli skyddsrum. Utan tunnelbanestationernas hjälp skulle 10 % av alla människor i Stockholm inte ha någonstans att ta vägen när ett krig bryter ut i Sverige, så bör det såklart inte vara. Skyddsrummen som finns är belägna på lite olika ställen men bland annat i vanliga bostadshus och industrier, vanligt är att skyddsrummet ligger i en källare. Alla skyddsrum och byggnaderna där det finns skyddsrum är märkta med en speciell skylt så att man med säkerhet vet att det är just ett skyddsrum. Det skyddsrummen skyddar en mot är olika stridsvapen som skulle kunna komma att användas vid krig. För att ha koll på vart ens närmaste skyddsrum ligger kan man klicka sig in på gisapp.msb.se för att få mer information om det vilket alltid är nödvändigt att ha koll på.

För få skyddsrum, för många människor

För få skyddsrum, för många människor
För få skyddsrum, för många människor

Alla skyddsrum är olika stora och hur många personer som får vistas i skyddsrummen är därför olika. När ett skyddsrum bör används ska det finnas vatten, värme, ventilation och någonstans att gå på toaletten. Befinner man sig i skyddsrummet under krig så kan det ibland hända att elen emellanåt kan vara borta vilket kan innebära att det inte är varmt hela tiden. Under krig kan det också hända att det kommer perioder där tillgången till vatten är begränsad. Eftersom skyddsrummen främst är till för människornas säkerhet så får man tyvärr inte ta med sig husdjur in i skyddsrummen. Detta för att säkra att ingen som befinner sig inne i skyddsrummet har allergier.
Nya skyddsrum byggs när regeringen och riksdagen anser att det är nödvändigt med fler skyddsrum men trotts att det har visat sig att det finns för lite skyddsrum åtminstone i Stockholms så har inga nya byggts sedan 2002. Det betyder alltså att det dels finns för få skyddsrum och även att de flesta skyddsrummen som finns har några år på nacken och antagligen skulle vara i behov av att moderniserats en aning. Vill man hjälpa till något med ett skyddsrum som finns i ens närhet så kan man kontakta personen som är ansvarig för skyddsrummet och beställa nödvändig utrustning via skyddsrumslevratören. Det är möjligt att utbilda sig till skyddsrums-kunnig vilket man kan göra via byggutbildarna.

Du kanske också gillar…