Om maskingevär
Vapen

Om maskingevär

Maskingevär är kraftfulla vapen. Många känner till maskingevär mer under namnet kulspruta eller under förkortningen MG. det som kännetecknar ett maskingevär är att vapnet är halvautomatiskt och att det har en ruskig hastighet på sin salva.

Man kan säga att det är som ett snabbare och på så sätt bättre gevär i och med att samma ammunition används. I verkligheten är maskingevär fruktansvärda vapen. I actionsportsammanhang och träningssammanhang för poliser och militärer är däremot airsoft-maskingevär extremt bra vapen att ha tillgängliga. Airsoft-vapen passar även utmärkt för den som älskar att skjuta lite ute i jakt- och vildmarkssammanhang. Man får lära sig hantera ruskigt snabba vapen som kan skjuta fler skott än något annat vapen. Precis som för riktiga kulsprutor eller maskingevär är den ursprungliga modellen till för att avfyras när den har ett understöd. Ofta är de fastmonterade på fordon eller liknande, eller så har de påbyggda stativ som gör att man kan ligga bakom maskingeväret eller placera vapnet på en höjd framför sig för att sikta och avfyra skottsalvor. Men det har även kommit en hel del nya maskingevär som väger mindre och på så sätt är enklare att hantera bärandes i handen när man är i rörelse.

Maskingevärets historia

För att veta vad det är man skjuter med kan det vara intressant att känna till maskingevärets och då främst kulsprutans historia. Så tidigt som på 1300-talet fanns en typ av kulspruta. Eller, mer ett vapen med samma tanke då målet var att kunna avlossa många skott på en avtryckning. Vapnet kallades orgelbössa, ett passande namn i och med att orglar kan ge flera ljud ifrån sig när man trycker på en tangent. Det var först på 1800-talet som man lyckades uppfinna enhetspatroner som möjliggjorde att flera pipor först kunde laddas för att sedan avfyras och därefter plundras under ett och samma varv. Efter det att man hade knäckt hur man tillverkade enhetspatroner gick utvecklingen snabbt framåt. Allt fler pipor i bättre material och med fler och snabbare avfyrade skott. I Sverige har även innovativa uppfinnare varit med och bidragit till utvecklingen av kulsprutan. 1873 tog en viss Helge Palmrantz patent på sitt flerpipiga maskingevär som på den tiden drevs för hand. Kulsprutan som Palmcrantz låg bakom kom att bli en av de kulsprutor som det svenska försvaret använde sig av, vilket minst sagt var ett kvitto på dess kvalitet.

Air soft-vapen av högsta kvalitet

I dagens sortiment av air soft-vapen är maskingevär otroligt välgjorda. De är svåra att skilja från det riktiga vapnet och fungerar, som tidigare nämnt, ypperligt som träningsmaterial för polis, militär och jägare. Men de är minst lika bra att använda om man brinner för sporten och att befinna sig ute i vildmarken under den spänning som infinner sig.  Idag kan man köpa flera olika sorters magasin till sitt maskingevär och annan utrustning så som skyddsglasögon och passande kläder. Tillverkarna av dagens air soft-maskingevär är kunniga och vet hur de ska gör för att skapa den rätta känslan och tillverka så realistiska produkter som möjligt. Metall och plast blandas precis som i de riktiga vapnen, stativ och stabila grepp, precis som vapnen som används i krigssammanhang.

Du kanske också gillar…