Om artillerier
Vapen

Om artillerier

Artillerier eller snarare ett artilleri är ett samlingsnamn för flera olika sorters vapen som i huvudsak är kastvapen och eldvapen av den tyngre klassen. I militären och särskilt i krigssituationer finns det olika slags truppslag. De som sköter det marina försvaret kallas marinen, det som kallas flygvapnet delas in i markförband och flygförband och tar hand om allt försvar som har med flyget att göra. Utöver dessa finns det pansartrupper, kavalleriet, infanteri, luftvärn, ingenjörstrupper, trängtrupper, signaltrupper och sist men inte minst artilleriet.

Artilleri till sjöss och på land

Artilleriet delas in i två undergrupper. De som befinner sig ute till sjöss kallas sjöartilleri och är del av flottan. De som i stället befinner sig på land tillhör armén och kallas därför landartilleri. Vapnen som används är i samma klass på land som till havs. Det är bara tunga vapen som används av artilleriet och de kallas normalt artilleripjäser. Till dessa vapen hör bland annat eldrör som skjuter ut explosiva granater. Till samma kategori ingår raketartilleri, som är ett helt vapensystem som används av artilleriet och skjuter ut ostyrda raketer mot motståndarna. Dessa exempel är typiska tyngre eldvapen. Till tyngre kastvapen hör bland annat handgranater eller kanoner. För att utbilda dig till artilleriofficer krävs en utbildning på 42 månader. I Sverige är utbildningen placerad i Boden och lockar många sökande. Det är en fördel om de som söker sig till denna utbildning trivs i den friska luften och gillar friluftsliv i och med att en roll som artilleriofficer är nära naturen. Naturligtvis är försvar och landets säkerhet ett givet kriterium hos den sökande. Självklart lär man sig att förbättra sina färdigheter, men för att bli antagen krävs det att man har en god fysisk, att man är kunnig inom det tekniska, att man har god analytisk förmåga och bra uthållighet. Dessutom är grupparbete en del av vardagen som artilleriofficer, vilket också bör vara en egenskap hos den sökande.

Vad gör en artilleriofficer?

Som en del av artilleriet får man lära sig hur man på långt avstånd från målet stödjer de andra förbanden med eld- och kastvapen. Varning och avstånd – det är två huvuduppgifter som artilleriet har ute i fält. Utbildningen som artilleriofficer har två stora inriktningar. Antingen väljer man att vara en del av den så kallade sensorgruppen. Sensorgruppen har som uppgift att lokalisera och därefter ta ut koordinaterna till målet. Efter att målet har spårats ska sensorgruppen även sätta sikte på artilleripjäsen och avfyra den. Den andra inriktning är den så kallade pjäsgruppen. Pjäsgruppen har, till skillnad från sensorgruppen, s uppgift att göra samma jobb, men i blindo. Med andra ord – pjäsgruppen tar inte ut några koordinater och ser inte heller sitt mål.När man jobbar i militären krävs det rätt utrustning. Naturligtvis tillhandahåller militären alla uniformer som krävs. Men det finns ytterligare utbud på passande kläder som man kan ha under sina ordinarie kläder, som man kan ha innan man blivit antagen när man provar på hur den äkta situationen kommer att bli genom att delta i ”låtsaskrig” med luftvapen, eller som man kan ha efter det att man har gått klart sin utbildning. Militärkläder som är kraftiga, tåliga, bekväma, diskreta och anpassade till rätt syfte är viktigt att ha i fält.

Du kanske också gillar…