Den svenska militären
Vapen

Den svenska militären

Militären i Sverige kallas för Försvarsmakten och är en myndighet i Svensk regi. Högsta befälhavare är den som sitter i toppen av regeringen, just nu är detta Stefan Löfven. De skall i första hand försvara landet ifall det skulle bli krig. De sätter Sveriges intressen i första hand och de bistår vid fredsbevarande och välfärdsarbete. De organisationer som finns inom det Svenskaförsvaret är Armén, Marinen, Flygvapnet och hemvärnet (den nationella skyddsstyrkan). I de stående styrkorna är det cirka 14 600 personer året runt och i reservstyrkorna är det cirka 32 500 personer som kan bli inkallade vid händelse av krig eller för annat arbete.

Historia

Sverige har i stort sett haft en ihållande självständighet under tusen år tillbaka och under den här tiden har landet varit delaktigt i ett stort antal krig. Den nuvarande fredsperiod som varat längst mellan fortlevande länder i världen observeras här i Sverige. Landet har haft fred i cirka 207 år sedan 26 augusti år 1814. Landet ligger bra till geografiskt sett för att behålla freden och man kan även förklara den långa fredliga tiden med att Europa har haft ganska långa skeden med fred över lag. Några krig som Sverige medverkat i under åren är bland annat det stora ryska kriget, första polska kriget, stora nordiska kriget, kriget mot Storbritannien, trettioåriga kriget och Gustav Vasas befrielsekrig.

Värnplikt

År 1901 insattes värnplikt, något som i folkmun kallas ”lumpen”. Det innebar att man som ung man mellan 21–40 år gammal blev inkallad för att utföra tester och se om man uppfyllde kraven för att vara värnpliktig. Uppfyllde man sedan kraven så fick man delta i ett system där man under 150 dagar deltog i en militärgrundutbildning. Det året blev cirka 30 000 unga män inkallade och detta var den första gruppen av värnpliktiga i Sveriges historia. År 1925 tar första världskriget slut och vid det här laget så har Nationernas Förbund, som nu kallas FN funnits i cirka 5 år. På grund av detta så kortar man då ner värnpliktstiden och man lägger även ner 17 styck militärförband.

Värnplikt
Värnplikt

Mängden som kallas in minskas också ner till 27 000 män. Många i Sverige propagerar för att värnplikten skall läggas ner helt och hållet men att minska mängden män var då en kompromiss. År 1939 bröt andra världskriget ut och nu behövde landet rusta upp sin militära beredskap igen. Nu ökade man tiden för de värnpliktiga till 360 dagar och man tilltog även mängden av män ganska kraftigt, då man kallade in 35 000 – 40 000 unga män varje år fram till 1950-talet. Efter 1950-talet gör cirka 41 000–55 000 män ”lumpen” varje år fram till år 2008 då endast 6 804 svenskar utför sin värnplikt. År 2010 blir värnplikten vilande och det som nu gäller är totalförsvarsplikt. Dock händer något år 2017 och Sverige för åter igen in skyldigheten att utföra värnplikt om man uppfyller kraven och de första som inkluderas i dessa nya regler är de födda år 1999 och detta gäller både män och kvinnor.

Du kanske också gillar…