Allt om sprängdeg
Vapen

Allt om sprängdeg

Sprängdeg är ett farligt vapen som bara skall användas av militär, jordbrukare och byggnadsfirmor med särskilt tillstånd. Det är en deg som man kan forma till hur man vill nästan som med modellera fast mycket farligare. Den består av mineralolja (14 % och pentyl (86 %.) Oftast sitter ett skyddspapper runt degen som skall avlägsnas före användning. Man kan dela upp sprängdegen i många mindre delar om man vill. Försvaret i Sverige använder sprängdeg och den finns i olika varianter. Semtex som består av mineralolja, hexogen och pentyl och C-4 som består av mineralolja och Hexogen även förkortat RDX. Man kan beställa sprängdeg på internet hur enkelt som helst och det är mycket skrämmande om det skulle hamna i fel händer. Det har förekommit fruktansvärda attentat med sprängdeg och ett av dem inträffade på Bali. Oftast är det sprängdeg från stölder som någon har genomfört i något förråd som ägs av militären. Man kan även tillverka sina egna bomber och ingredienser till detta säljs både över internet och på apoteket. Många hundra kilo sprängdeg fattas från olika militärförråd runt om i Sverige. Ofta stjäls sprängämnen från byggarbetsplatser där man skall spränga innan man bygger nytt, men allt blir inte uppdagat av polisen eller myndigheterna. Hur man tillverkar en bomb är lätt att få information om via internet och det är ganska skrämmande med tanke på så många attentat som sker både i Sverige och i övriga världen idag.

Man behöver lite kemikunskap

Man behöver lite kemikunskap
Man behöver lite kemikunskap

Egentligen kan vem som helst bygga bomber om man har de minsta kunskap eller tar reda på den genom internet. Om man är bygg-företagare eller bonde/jordbrukare får man köpa ett sprängmedel som heter Dynomit, men då behöver man bevisa eller styrka att man jobbar med detta. Det kostar ungefär hundra kronor kilot. För att transportera sprängdeg och övriga sprängämnen krävs en väldig försiktighet. FN har speciella regler som gäller för transport av farligt gods. Det måste finnas en skylt baktill på fordonet med en beteckning som exakt talar om vilket ämne som transporteras. Det finns nio olika sorters farligt gods och de har delats in i klasser. Klass 1 är ämnen som kan explodera. Inom denna klass av varor delas de sedan upp i sex riskgrupper. Vidare i olika klassificeringskoder beroende på innehåll och varor det gäller. Sprängdeg har beteckningen UN-nr 0150 med klassificeringskod 1.1 D. En del sprängmedel behöver inte tas ur sin förpackning för att sprängas eftersom de är väldigt effektiva. Många otäcka sprängningar inträffar när fel personer utan behörighet får tag i sprängdeg. En sportfiskeförening drabbades i mars 2018 av en sprängning. Även inom militären händer det att höga befäl eller andra inte följer lagen och 2017 gömde en officersprängdeg olovligt i sitt hem. Han fick naturligtvis avsked. Han gömde hela åtta kilo. År 1982 sprängde en krögare i Stockholm sin egen krog med sprängdeg. År 2015 hittades sprängdeg i en sopsäck mitt i stan i Landskrona. Så i fel händer är sprängdeg ingenting att leka med och är mycket farligt att handskas med om man inte har ordentlig utbildning och behörighet.

Du kanske också gillar…