Den svenska militären

Den svenska militären

Militären i Sverige kallas för Försvarsmakten och är en myndighet i Svensk regi. Högsta befälhavare är den som sitter i toppen av regeringen, just nu är detta Stefan Löfven. De skall i första hand försvara landet ifall det skulle bli krig. De sätter Sveriges intressen i första hand och de bistår vid fredsbevarande och välfärdsarbete. …