Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Paintball

Paintball är den tredje största extremsporten i världen, även fast få vet hur man spelar och vad det går ut…

Vapen – stridsvagnar. Del 1.

Första världskriget var arenan där gas blev introducerat som vapen för första gången i större omfattning. Ett mer otäckt vapen…

Allt om Bazooka (vapen)

Bazooka är ett stort vapen som uppfanns under andra världskriget. Det är ett raketgevär och namnet Bazooka kommer från instrumentet…

Allt om sprängdeg

Sprängdeg är ett farligt vapen som bara skall användas av militär, jordbrukare och byggnadsfirmor med särskilt tillstånd.

Om skyddsrum

Skyddsrum finns för att ge skydd till människor om det skulle bli krig. I början av 1900-talet introducerades det första…

Stridsflygplan

Att sammanfatta hela världshistoriens bästa stridsflygplan genom tiderna i en artikel är fullkomligt ogörligt måste jag säga direkt. Däremot kommer…

Om artillerier

Artillerier eller snarare ett artilleri är ett samlingsnamn för flera olika sorters vapen som i huvudsak är kastvapen och eldvapen…

Vapen – stridsvagnar. Del 2.

Under första världskriget må stridsvagnar haft en mindre betydelse i krigföringen, men så var definitivt inte fallet under nästa världskrig.…