Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Maskingevär är kraftfulla vapen. Många känner till maskingevär mer under namnet kulspruta eller under förkortningen MG. det som kännetecknar ett…

Under lumpen så fick man prova ett otal olika handeldvapen och bemanna olika vapensystem. När man tänker tillbaka så är…

Artillerier eller snarare ett artilleri är ett samlingsnamn för flera olika sorters vapen som i huvudsak är kastvapen och eldvapen…

När jag hör ordet kulspruta så tänker jag instinktivt på de äldre varianterna från gamla westernfilmer där kavalleristerna driver på…

Bazooka är ett stort vapen som uppfanns under andra världskriget. Det är ett raketgevär och namnet Bazooka kommer från instrumentet…

Krigsutrustning hade man hoppas att ingen hade behövt i världen idag, men tyvärr har man inte kommit dit än. En…

Sprängdeg är ett farligt vapen som bara skall användas av militär, jordbrukare och byggnadsfirmor med särskilt tillstånd.

Skyddsrum finns för att ge skydd till människor om det skulle bli krig. I början av 1900-talet introducerades det första…