Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Vapen – kulsprutor

När jag hör ordet kulspruta så tänker jag instinktivt på de äldre varianterna från gamla westernfilmer där kavalleristerna driver på…

Blandade vapen

  Det finns ju så otroligt mycket att skriva om vapen och jag vill inte missa något. Därför kommer den…

Stridsflygplan

Att sammanfatta hela världshistoriens bästa stridsflygplan genom tiderna i en artikel är fullkomligt ogörligt måste jag säga direkt. Däremot kommer…

Vapen – massproduktioner

Det ligger nära till hands att tänka att samtliga vapen som tillverkats har producerats fram i massproduktion, men så är…

Allt om sprängdeg

Sprängdeg är ett farligt vapen som bara skall användas av militär, jordbrukare och byggnadsfirmor med särskilt tillstånd.

Om skyddsrum

Skyddsrum finns för att ge skydd till människor om det skulle bli krig. I början av 1900-talet introducerades det första…

Vapen under värnplikten

Under lumpen så fick man prova ett otal olika handeldvapen och bemanna olika vapensystem. När man tänker tillbaka så är…

Vapen – stridsvagnar. Del 2.

Under första världskriget må stridsvagnar haft en mindre betydelse i krigföringen, men så var definitivt inte fallet under nästa världskrig.…