Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Om skyddsrum

Skyddsrum finns för att ge skydd till människor om det skulle bli krig. I början av 1900-talet introducerades det första…

Vapen – massproduktioner

Det ligger nära till hands att tänka att samtliga vapen som tillverkats har producerats fram i massproduktion, men så är…

Vapen – stridsvagnar. Del 2.

Under första världskriget må stridsvagnar haft en mindre betydelse i krigföringen, men så var definitivt inte fallet under nästa världskrig.…

Paintball

Paintball är den tredje största extremsporten i världen, även fast få vet hur man spelar och vad det går ut…

Vapen under värnplikten

Under lumpen så fick man prova ett otal olika handeldvapen och bemanna olika vapensystem. När man tänker tillbaka så är…

Allt om Bazooka (vapen)

Bazooka är ett stort vapen som uppfanns under andra världskriget. Det är ett raketgevär och namnet Bazooka kommer från instrumentet…

Stridsflygplan

Att sammanfatta hela världshistoriens bästa stridsflygplan genom tiderna i en artikel är fullkomligt ogörligt måste jag säga direkt. Däremot kommer…