Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Det finns en hel del fantastiska stridsvagnar bakåt i historien, men även nutida. Än har vi inte avverkat alla vagnar…

När jag hör ordet kulspruta så tänker jag instinktivt på de äldre varianterna från gamla westernfilmer där kavalleristerna driver på…

Första världskriget var arenan där gas blev introducerat som vapen för första gången i större omfattning. Ett mer otäckt vapen…

Under första världskriget må stridsvagnar haft en mindre betydelse i krigföringen, men så var definitivt inte fallet under nästa världskrig.…

Det ligger nära till hands att tänka att samtliga vapen som tillverkats har producerats fram i massproduktion, men så är…

Mycket har verkligen hänt sedan vi slog på varandra med påkar. Vapenindustrin är uppskattningsvis en av världens största industrier. Bara…

Under lumpen så fick man prova ett otal olika handeldvapen och bemanna olika vapensystem. När man tänker tillbaka så är…